Van Hemp.com Inc.- Hennep Home

2018 Farm Bill -Hemp in de Verenigde Staten

‘‘ Ondertitel G - Hennepproductie
‘‘ SEC. 297EEN. DEFINITIES.
‘‘ In deze ondertitel:
‘‘(1) HEMP. - De term ‘hennep’Betekent de plant Cannabis
sativa L. en elk deel van die plant, inclusief de zaden daarvan
en alle derivaten, uittreksels, cannabinoïden, isomeren, zuren,
zouten, en zouten van isomeren, of ze nu groeien of niet, met een
delta-9 tetrahydrocannabinolconcentratie van niet meer dan
0.3 procent op basis van droog gewicht.
‘‘(2) INDISCHE STAM. - De term ‘Indianenstam’ heeft de betekenis
gezien de term in sectie 4 van de Indiase zelfbeschikking
Wet op onderwijsbijstand (25 U.S.C. 5304).
‘‘(3) SECRETARIS. - De term ‘secretaris’ betekent de secretaris
van de landbouw.
‘‘(4) STAAT. - De term ‘Staat’ betekent:
V ''(EEN) een staat;
‘‘(B.) het District of Columbia;
‘‘(C) het Gemenebest van Puerto Rico; en
‘‘(D) enig ander grondgebied of bezit van de Verenigde
Staten.
‘‘(5) STAATSAFDELING VAN LANDBOUW. - De term ‘Staat
ministerie van landbouw ’betekent het agentschap, commissie, of
afdeling van een deelstaatregering die verantwoordelijk is voor landbouw in
de staat.
‘‘(6) TRIBAL REGERING. - De term ‘Stamregering’
betekent het bestuursorgaan van een Indiase stam.
‘‘ SEC. 297B.. STAATS- EN STAMPLANNEN.
‘‘(een) INZENDING.-
‘‘(1) IN HET ALGEMEEN. - Een staat of indianenstam die ernaar verlangt
primaire regelgevende autoriteit over de productie van hennep in de
De staat of het grondgebied van de indianenstam legt zich voor aan de secretaris,
via het staatsdepartement van landbouw (in overleg
met de gouverneur en hoofdwetshandhavingsfunctionaris van
de staat) of de stamregering, zoals van toepassing, een plan onder
die de staat of indianenstam controleert en reguleert dat
productie zoals beschreven in paragraaf (2).
‘‘(2) INHOUD. - Een plan van een staat of een stam waarnaar in paragraaf wordt verwezen
(1)-
‘‘(EEN) hoeft alleen te bevatten:
‘‘(ik) een praktijk om relevante informatie over te behouden
land waarop in de staat hennep wordt geproduceerd
of grondgebied van de indianenstam, inclusief een juridische beschrijving
van het land, voor een periode van niet minder dan 3 kalender
jaren;
‘‘(ii) een procedure voor testen, met behulp van postdecarboxylering
of andere vergelijkbare betrouwbare methoden,
delta-9 tetrahydrocannabinol concentratieniveaus van
hennep geproduceerd in de staat of het grondgebied van de Indiaan
stam;
‘‘(iii) een procedure voor de effectieve verwijdering van:
‘‘(ik) planten, of ze nu groeien of niet, dat zijn
geproduceerd in strijd met deze ondertitel; en
‘‘(II) producten afgeleid van die planten;
‘‘(iv) een procedure om te voldoen aan de handhaving
procedures onder onderafdeling (e);
‘‘(v) een procedure voor het uitvoeren van jaarlijkse inspecties
van, ten minste, een willekeurige steekproef van hennepproducenten
om te verifiëren dat hennep niet in strijd hiermee wordt geproduceerd
ondertitel;
‘‘(wij) een procedure voor het indienen van de informatie
beschreven in sectie 297C(d)(2), zoals van toepassing, naar de
Secretaris niet meer dan 30 dagen na de datum op
waarvan de informatie is ontvangen; en
‘‘(vii) een verklaring dat de staat of indianenstam
beschikt over de middelen en het personeel om de oefeningen uit te voeren
en procedures beschreven in clausules (ik) door
(wij); en
‘‘(B.) kan elke andere vastgestelde praktijk of procedure omvatten
door een staat of indianenstam, zoals van toepassing, voor zover de praktijk
of procedure is hiermee consistent
ondertitel.
‘‘(3) VERHOUDING TOT STAATS- EN STAMRECHT.
‘‘(EEN) GEEN VOORKOMEN. - Niets in deze onderafdeling verhindert
of beperkt elke wet van een staat of een indianenstam die:
‘‘(ik) reguleert de productie van hennep; en
‘‘(ii) is strenger dan deze ondertitel.
‘‘(B.) VERWIJZINGEN IN PLANNEN. - Een plan van een staat of een stam verwezen
naar in paragraaf (1) kan een verwijzing naar een wet bevatten
van de staat of indianenstam die de productie van
hennep, voor zover de wet in overeenstemming is met deze ondertitel.
‘‘(b) GOEDKEURING.-
‘‘(1) ALGEMEEN. - Niet later dan 60 dagen na ontvangst van een
Staats- of stamplan onder onderafdeling (een), de secretaris zal:
‘‘(EEN) keurt het plan van de staat of het stam goed als de staat of
Stamplan voldoet aan onderafdeling (een); of
‘‘(B.) keur het plan van de staat of het stamplan alleen af ​​als de
Staats- of stamplan voldoet niet aan onderafdeling (een).
‘‘(2) GEWIJZIGDE PLANNEN. - Als de secretaris een staat afkeurt
of stamplan onder paragraaf (1)(B.), de staat, door het
Staatsdepartement van landbouw (in overleg met de gouverneur
en hoofdwetshandhavingsfunctionaris van de staat) of de Tribal
regering, zoals van toepassing, kan aan de secretaris een
gewijzigd staats- of stamplan dat voldoet aan onderafdeling (een).
‘‘(3) RAADPLEGING. - De secretaris overlegt met de
Procureur-generaal bij de uitvoering van deze onderafdeling.
‘‘(c) CONTROLE VAN NALEVING VAN DE STAAT.
‘‘(1) ALGEMEEN. - De secretaris kan een audit uitvoeren van
de overeenstemming van een staat of indianenstam met een staat of stam
plan goedgekeurd onder onderafdeling (b).
‘‘(2) NIET-NALEVING. - Als de secretaris bepaalt onder
een audit uitgevoerd onder paragraaf (1) dat een staat of indiaan
stam is niet materieel in overeenstemming met een staat of stam
plan-
‘‘(EEN) de secretaris werkt samen met de staat of
Indiase stam om een ​​correctief actieplan in de zaak te ontwikkelen
van een eerste geval van niet-naleving; en
‘‘(B.) de secretaris kan de goedkeuring van de staat intrekken of
Stamplan in het geval van een tweede of volgende instantie
van niet-naleving.
‘‘(d) TECHNISCHE BIJSTAND. - De secretaris kan technische
hulp aan een staat of indianenstam bij de ontwikkeling van een
Staats- of stamplan onder onderafdeling (een).
‘‘(e) OVERTREDINGEN.
‘‘(1) IN HET ALGEMEEN. - Een schending van een goedgekeurd staats- of stamplan
onder onderafdeling (b) zijn uitsluitend onderworpen aan tenuitvoerlegging
in overeenstemming met deze onderafdeling.
‘‘(2) NALATIGE OVERTREDING.
‘‘(EEN) ALGEMEEN. - Een hennepproducent in een staat of de
grondgebied van een indianenstam waarvoor een staats- of stamplan bestaat
is goedgekeurd onder subsectie (b) is onderworpen aan alinea
(B.) van deze paragraaf als het ministerie van Buitenlandse Zaken van
landbouw of stamregering, zoals van toepassing, bepaalt
dat de hennepproducent de staat nalatig heeft geschonden
of tribaal plan, ook door nalatig-
‘‘(ik) het niet verstrekken van een juridische beschrijving van land op
die de producent hennep produceert;
‘‘(ii) het niet verkrijgen van een licentie of andere vereiste
toestemming van het ministerie van landbouw
of stamregering, zoals van toepassing; of
‘‘(iii) het produceren van Cannabis sativa L. met een delta-9
tetrahydrocannabinolconcentratie van meer dan 0.3
procent op basis van droog gewicht.
‘‘(B.) CORRECTIEF ACTIEPLAN. - Een hennepproducent beschreven
in alinea (EEN) voldoen aan een opgesteld plan
door het State Department of Agriculture of Tribal
regering, zoals van toepassing, om de nalatige overtreding te corrigeren,
inclusief-
‘‘(ik) een redelijke datum waarop de hennepproducent
zal de nalatige overtreding corrigeren; en
‘‘(ii) een vereiste waaraan de hennepproducent moet voldoen
periodiek rapporteren aan het ministerie van landbouw
of stamregering, zoals van toepassing, op de
overeenstemming van de hennepproducent met de staat of
Stamplan voor een periode van niet minder dan de volgende 2 kalender
jaren.
‘‘(C) RESULTAAT VAN NALATIGE OVERTREDING. - Een hennepproducent
die nalatig een staats- of stamplan schendt
alinea (EEN) zal niet als gevolg van die overtreding zijn
onderworpen aan enige strafrechtelijke handhaving door de federale overheid
Overheid of een deelstaatregering, Tribale regering,
of lokale overheid.
‘‘(D) HERHAAL OVERTREDINGEN. - Een hennepproducent die nalatig is
in strijd is met een staats- of stamplan onder subparagraaf
(EEN) 3 keer in een periode van 5 jaar komen niet in aanmerking om te produceren
hennep voor een periode van 5 jaar beginnend op de datum van de
derde overtreding.
‘‘(3) ANDERE OVERTREDINGEN.
‘‘(EEN) IN HET ALGEMEEN. - Als het ministerie van landbouw
of stamregering in een staat of het grondgebied van
een indianenstam waarvoor een staats- of stamplan is goedgekeurd
onder onderafdeling (b), zoals van toepassing, bepaalt dat
een hennepproducent in de staat of het grondgebied heeft de
Staats- of stamplan met een grotere schuldige mentale toestand
dan nalatigheid-
‘‘(ik) het State Department of Agriculture of Tribal
regering, zoals van toepassing, zal onmiddellijk rapporteren
de hennepproducent om-
‘‘(ik) de procureur-generaal; en
‘‘(II) de chief wetshandhavingsfunctionaris van de
Staat of indianenstam, zoals van toepassing; en
‘‘(ii) paragraaf (1) van deze onderafdeling niet
van toepassing zijn op de overtreding.
‘‘(B.) FELONY.—
‘‘(ik) ALGEMEEN. - Behalve zoals bepaald in clausule (ii),
elke persoon die is veroordeeld voor een misdrijf met betrekking tot een gecontroleerd
stof onder staats- of federale wetgeving voor, Aan, of
na de datum van inwerkingtreding van deze ondertitel komen niet in aanmerking,
gedurende de periode van 10 jaar volgend op de datum van
de veroordeling-
‘‘(ik) om deel te nemen aan het vastgestelde programma
onder deze sectie of sectie 297C; en
‘‘(II) om hennep te produceren onder enige regelgeving of
richtlijnen uitgegeven onder sectie 297D(een).
‘‘(ii) UITZONDERING. - Clausule (ik) is niet van toepassing op alle
persoon die legaal hennep kweekt met een vergunning, registratie,
of autorisatie in het kader van een geautoriseerd proefprogramma
per sectie 7606 van de landbouwwet van 2014 (7
U.S.C. 5940) vóór de datum van inwerkingtreding van deze ondertitel.

‘‘(C) VALSE VERKLARING. - Elke persoon die materieel
alle informatie in een applicatie vervalst naar
deelnemen aan het programma dat onder deze sectie is vastgesteld
komen niet in aanmerking voor deelname aan dat programma.
‘‘(f) EFFECT. - Niets in deze sectie verbiedt de productie van
hennep in een staat of het grondgebied van een indianenstam-
‘‘(1) waarvoor geen staats- of stamplan is goedgekeurd onder
deze sectie, als de productie van hennep in overeenstemming is met sectie
297C of andere federale wetten (inclusief regelgeving); en
‘‘(2) als de productie van hennep niet anderszins verboden is
door de staat of de indianenstam.
‘‘ SEC. 297C. AFDELING VAN LANDBOUW.
‘‘(een) DEPARTEMENT VAN LANDBOUWPLAN.—
‘‘(1) IN HET ALGEMEEN. - In het geval van een staat of indianenstam voor
waarvoor een staats- of stamplan niet is goedgekeurd onder sectie
297B., de productie van hennep in die staat of op het grondgebied van
die Indiase stam zal worden onderworpen aan een plan opgesteld door de
Secretaris om die productie in overeenstemming te controleren en te regelen
met paragraaf (2).
‘‘(2) INHOUD. - Een plan opgesteld door de secretaris onder
paragraaf (1) Zal bevatten-
‘‘(EEN) een praktijk om relevante informatie over te behouden
land waarop hennep wordt geproduceerd in de staat of
grondgebied van de indianenstam, inclusief een juridische beschrijving
van het land, voor een periode van niet minder dan 3 kalenderjaren;
‘‘(B.) een procedure voor testen, met behulp van post-decarboxylering
of andere vergelijkbare betrouwbare methoden, delta-9
tetrahydrocannabinol concentratieniveaus van geproduceerde hennep
in de staat of het grondgebied van de indianenstam;
‘‘(C) een procedure voor de effectieve verwijdering van:
‘‘(ik) planten, of ze nu groeien of niet, die worden geproduceerd
in strijd met deze ondertitel; en
‘‘(ii) producten afgeleid van die planten;
‘‘(D) een procedure om te voldoen aan de handhavingsprocedures
onder onderafdeling (c)(2);
‘‘(E.) een procedure voor het uitvoeren van jaarlijkse inspecties van,
ten minste, een willekeurige steekproef van hennepproducenten
controleer of hennep niet wordt geproduceerd in strijd met deze ondertitel;
en
‘‘(F.) andere praktijken of procedures als de secretaris
acht passend, voor zover de praktijk
of procedure is consistent met deze ondertitel.
‘‘(b) LICENTIE. - De secretaris stelt een procedure vast voor
licenties verlenen aan hennepproducenten in overeenstemming met een opgesteld plan
onder onderafdeling (een).
‘‘(c) OVERTREDINGEN.
‘‘(1) IN HET ALGEMEEN. - In het geval van een staat of indianenstam voor
waarvoor een staats- of stamplan niet is goedgekeurd onder sectie
297B., het is onwettig om hennep te produceren in die staat of de
grondgebied van die indianenstam zonder vergunning afgegeven door de
Secretaris onder onderafdeling (b).
‘‘(2) NALATIG EN ANDERE OVERTREDINGEN. - Een schending van een
plan opgesteld onder onderafdeling (een) zijn onderworpen aan tenuitvoerlegging
in overeenstemming met de paragrafen (2) en (3) van sectie
297B.(e), behalve dat de secretaris die handhaving uitvoert
in plaats van een staatsdepartement van landbouw of een stamregering.
‘‘(3) RAPPORTEREN AAN ADVOCAAT-GENERAAL. - In het geval van een
Staat of indianenstam bedoeld in paragraaf (1), de secretaris
rapporteert de productie van hennep zonder vergunning afgegeven door
de secretaris onder onderafdeling (b) aan de procureur-generaal.
‘‘(d) INFORMATIE-UITWISSELING VOOR WETHANDHAVING.
‘‘(1) IN HET ALGEMEEN. - De secretaris zal -
‘‘(EEN) verzamel de informatie beschreven in paragraaf (2);
En
‘‘(B.) maak de informatie verzameld onder subparagraaf
(EEN) in realtime toegankelijk voor Federal, Staat, territoriaal,
en lokale wetshandhaving.
‘‘(2) INHOUD - De informatie verzameld door de secretaris
onder paragraaf (1) Zal bevatten-
‘‘(EEN) contactgegevens voor elke hennepproducent in een
Staat of het grondgebied van een indianenstam waarvoor:
‘‘(ik) een staats- of stamplan wordt goedgekeurd onder sectie
297B.(b); of
‘‘(ii) een plan wordt opgesteld door de secretaris onder
deze sectie;
‘‘(B.) een juridische beschrijving van het land waarop hennep staat
geteeld door elke hennepproducent beschreven in subparagraaf
(EEN); en
‘‘(C) voor elke hennepproducent beschreven in subparagraaf
(EEN)-
‘‘(ik) De status van-
‘‘(ik) een vergunning of andere vereiste machtiging
van het State Department of Agriculture of Tribal
regering, zoals van toepassing; of
‘‘(II) een vergunning van de secretaris; en
‘‘(ii) eventuele wijzigingen in de status.
‘‘ SEC. 297D. VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN; EFFECT OP ANDERE WETGEVING.
‘‘(een) PROMULGATIE VAN VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN; VERSLAG DOEN VAN.-
‘‘(1) VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN.—
‘‘(EEN) IN HET ALGEMEEN. - De secretaris zal voorschriften uitvaardigen
en richtlijnen om deze ondertitel zo snel mogelijk te implementeren
zoals praktisch mogelijk is.
‘‘(B.) OVERLEG MET ADVOCAAT-GENERAAL. - The
De secretaris overlegt met de procureur-generaal over de
afkondiging van voorschriften en richtlijnen onder subparagraaf
(EEN).
‘‘(2) RAPPORT. - De secretaris legt jaarlijks voor aan de
Landbouwcommissie van het Huis van Afgevaardigden en
de Commissie landbouw, Voeding, en bosbouw van de
Senaat een rapport met daarin updates over de uitvoering van
deze ondertitel.
‘‘(b) AUTORITEIT. - Onderworpen aan onderafdeling (c)(3)(B.), de secretaris
heeft de exclusieve bevoegdheid om federale voorschriften en
richtlijnen die betrekking hebben op de productie van hennep, inclusief Federal
voorschriften en richtlijnen die betrekking hebben op de uitvoering van secties
297B en 297C.
‘‘(c) EFFECT OP ANDERE WET. - Niets in deze ondertitel heeft invloed
of wijzig-
‘‘(1) het federale voedsel, Drug, and Cosmetic Act (21 U.S.C.
301 et seq.);
‘‘(2) sectie 351 van de Wet GGD (42 U.S.C.
262); of
‘‘(3) het gezag van de commissaris van Voedsel en Drugs
en de minister van Volksgezondheid en Human Services-
‘‘(EEN) onder-
‘‘(ik) het federale voedsel, Drug, and Cosmetic Act (21
U.S.C. 301 et seq.); of
‘‘(ii) sectie 351 van de Wet GGD
(42 U.S.C. 262); of
‘‘(B.) om federale voorschriften en richtlijnen af ​​te kondigen
die betrekking hebben op de productie van hennep onder de beschreven wet
in alinea (EEN)(ik) of het gedeelte beschreven in
alinea (EEN)(ii).
‘‘ SEC. 297E.. TOESTEMMING VAN KREDIETEN.
‘‘ Er is toestemming om de bedragen te krijgen die nodig zijn
om deze ondertitel uit te voeren. ’’.
SEC. 10114. INTERSTATE COMMERCE.
(een) BOUWREGEL. - Niets in deze titel of een
wijziging aangebracht door deze titel verbiedt de interstate handel van
hennep (zoals gedefinieerd in sectie 297A van de Agricultural Marketing Act
van 1946 (zoals toegevoegd door sectie 10113)) of hennepproducten.
(b) TRANSPORT VAN HENNEP EN HENNEPPRODUCTEN. - Geen staat
of Indian Tribe zal het transport of verzending van
hennep of hennepproducten geproduceerd in overeenstemming met ondertitel G van
de Agricultural Marketing Act van 1946 (zoals toegevoegd door sectie 10113)
via de staat of het grondgebied van de indianenstam, zoals van toepassing.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(8) Hennepproductie
De wijzigingsbepaling van de Senaat wijzigt de landbouw
Marketing Act van 1946 om staten toe te staan ​​de hennepproductie te reguleren
gebaseerd op een staats- of stamplan. De wijziging vereist dat dergelijke
plan bevat informatie over locaties van hennepproductie, testen
voor THC-concentratie, verwijdering van planten die niet aan de eisen voldoen,
en nalatigheid of andere schendingen van het staats- of stamplan.
Het vereist dat de secretaris een plan opstelt, in overleg met
de V.S.. Procureur-generaal, voor staten en stammen zonder USDA goedgekeurd
plannen om de hennepproductie te controleren en te reguleren. Het deel
verduidelijkt dat niets in deze ondertitel de Federal beïnvloedt of wijzigt
Eten, Drug, en Cosmetic Act of autoriteiten van de HHS-secretaris
en FDA-commissaris en verduidelijkt dat niets in deze titel toestaat
inmenging in de interstatelijke handel in hennep. (Secties
10111 & 10112)
Het huiswetsvoorstel bevat geen vergelijkbare bepaling.
De plaatsvervanger neemt de regeling van de Senaat over met
amendement, inclusief auditautoriteit en een grandfather-clausule
met betrekking tot deelname aan het programma. (Secties 10113 en 10114)
In Sec. 297EEN, de managers zijn voornemens dit te verduidelijken, binnen de hennep
productie ondertitel, die hennep wordt gedefinieerd als de plant cannabis
sativa L, of enig deel van die plant, inclusief zaden, derivaten, en
uittreksels, met een delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) concentratie
van niet meer dan 0.3 procent op basis van droog gewicht.
In Sec. 297B., de managers zijn van plan om staten en stammen te autoriseren
regeringen om een ​​staatsplan ter goedkeuring voor te leggen aan de secretaris
primair regelgevend gezag hebben over de teelt en productie
van hennep. De managers zijn niet van plan om te beperken wat staten en
stamregeringen opnemen in hun staats- of stamplan, zo lang als
het is consistent met deze ondertitel. Bijvoorbeeld, staten en stammen
regeringen zijn bevoegd om restrictievere parameters op te leggen
de productie van hennep, maar zijn niet bevoegd om de definitie te wijzigen
van hennep of beleid voeren dat minder restrictief is dan
deze titel.
Binnen 60 dagen na ontvangst van een staats- of stamplan, de secretaris
moet het plan goedkeuren of afwijzen. De secretaris is verplicht om te overleggen
met de procureur-generaal over de goedkeuring of weigering van
staatsplannen, maar de managers zijn van plan om de uiteindelijke beslissing te nemen
gemaakt door de secretaris. Het overleg met de procureur-generaal
mag de 60 dagvereiste om een ​​plan goed te keuren of te weigeren.
De managers machtigden de secretaris om de staat en de stammen te controleren
naleving van een goedgekeurd plan en corrigerende maatregelen nemen, inclusief
goedkeuring intrekken, gebaseerd op een staats- of stamregering
niet-naleving, zoals van toepassing. De managers zijn van plan staat toe te staan
en tribale regeringen om tegen beslissingen van de betreffende secretaris in beroep te gaan
naar een staats- of stamplan voor hennepproductie en niet van plan
om te voorkomen dat een staat of een stamregering opnieuw een
nieuw staats- of stamplan dat op een later tijdstip in overweging kan worden genomen. Als een staat
of stamplan wordt ontkend of herroepen, de managers zijn van plan voor hennep
productie in die staat of dat stamgebied onder de secretaris vallen
jurisdictie zoals toegestaan ​​in sectie 297C.
De secretaris is bevoegd technische bijstand te verlenen aan
staten en indianenstammen om te helpen bij de ontwikkeling van een staat of
tribaal plan.
De managers definiëren nalatige en andere soorten overtredingen van producenten
die handhaving vereisen volgens een plan van de staat of van een stam. De
Managers stellen ook limieten aan wie in staat of tribaal mag deelnemen
plannen. Elke persoon die is veroordeeld voor een misdrijf met betrekking tot een gereguleerde stof
komt niet in aanmerking om deel te nemen onder de staat of stam
plan voor een periode van 10 jaar na de datum van de veroordeling. Echter,
dit verbod geldt niet voor producenten die dat wel zijn geweest
legaal deelnemen aan een proefprogramma van staatshennep, zoals geautoriseerd
door de landbouwwet van 2014, voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze ondertitel.
Latere veroordelingen wegens misdrijven na de datum van inwerkingtreding hiervan
ondertiteling activeert een niet-deelnemingsperiode van 10 jaar, ongeacht
of de producent heeft deelgenomen aan het geautoriseerde pilotprogramma
in 2014. Bovendien, iedereen die enige informatie materieel vervalst
in hun aanvraag om deel te nemen aan de hennepproductie door
een staat, tribaal, of het USDA-plan komt niet in aanmerking.
In Sec. 297C, de managers zijn van plan de secretaris te vragen
een USDA-plan of plannen ontwikkelen die in staten en
tribale gebieden die afzien van het ontwikkelen en onderwerpen van een staat of
tribaal hennepproductieplan. De managers verwachten het USDA-plan
of is van plan om aan dezelfde inhoudsvereisten te voldoen als staat en tribale
plannen in Sec. 297B.. Het USDA-plan kan bevatten, zoals bepaald door
de secretaris, aanvullende praktijken en procedures die anders zijn
consistent met deze ondertitel. Dat is de bedoeling van de managers
de secretaris kan naar eigen goeddunken het juiste aantal
plannen, een of meer dan een, nodig om Sec. 297C.
De managers eisen dat de secretaris incasseert, onderhouden, en
toegankelijk maken voor Federal, staat, territoriaal, en lokale wetshandhaving,
real-time informatie over de status van een vergunning of
andere toelating voor alle hennepproducenten, of deelnemen
onder een staat, tribaal, of USDA-abonnement. De managers moedigen het
Secretaris om een ​​memorandum van overeenstemming met Federal te ontwikkelen
wetshandhavingsinstanties om de parameters van dit systeem te definiëren
en om mogelijk de kosten van een dergelijk systeem voor het delen van informatie te delen.
In Sec. 297D, de managers verduidelijken dat de secretaris de
enige bevoegdheid om richtlijnen en voorschriften uit te vaardigen met betrekking tot de
productie van hennep. Echter, niets in deze ondertitel heeft invloed op
of wijzig de autoriteit die aan de Food and Drug Administration is verleend
en de minister van Volksgezondheid en Human Services onder de
Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (21 U.S.C. 301 et seq.) of
sectie 351 van de Wet GGD (42 U.S.C. 262), inclusief
voor van hennep afgeleide producten. De secretaris is verplicht om
overleg met de procureur-generaal over de afkondiging van reglementen,
maar uiteindelijk, het reglement wordt alleen uitgevaardigd door de
Minister van Landbouw. Om ervoor te zorgen dat de secretaris verder gaat
met het zo tijdig mogelijk uitvaardigen van voorschriften,
de secretaris brengt periodiek verslag uit aan het Congres met updates over
uitvoering van deze titel.
Terwijl staten en indianenstammen de productie en
verkoop van hennep en hennepproducten binnen hun grenzen, de managers,
in Sec. 10112, overeengekomen om dergelijke staten en India niet toe te staan
stammen om het transport of de verzending van hennep of hennep te beperken
producten via de staat of Indiaas grondgebied.

Scroll naar boven