Hemp.com Inc.- Konopljin dom

2018 Farma Bill -Konoplja u Sjedinjenim Državama

‘’ Podnaslov G — Proizvodnja konoplje
‘‘ SEC. 297A. DEFINICIJE.
‘‘ U ovom podnaslovu:
‘‘(1) KONOPLA - pojamkonoplja’Znači biljka kanabis
sativa L. i bilo koji dio te biljke, uključujući njihovo sjeme
i svi derivati, ekstrakti, kanabinoidi, izomeri, kiseline,
soli, i soli izomera, bilo da raste ili ne, s
koncentracija delta-9 tetrahidrokanabinola ne veća od
0.3 posto na osnovi suhe mase.
‘‘(2) INDIJSKO PLEME. - Izraz "indijansko pleme" ima značenje
s obzirom na pojam u odjeljku 4 indijskog samoodređenja
i Zakon o pomoći u obrazovanju (25 U.S.C. 5304).
‘‘(3) TAJNIK. - Izraz "tajnik" znači tajnik
poljoprivrede.
‘‘(4) DRŽAVA. - Izraz "država" znači -
V ‘’(A) Država;
‘‘(B) okrugu Columbia;
‘‘(C) Commonwealth Portoriko; i
‘‘(D) bilo koji drugi teritorij ili posjed Sjedinjenih Država
Države.
‘‘(5) DRŽAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU. — Pojam „država
odjel za poljoprivredu ’znači agencija, provizija, ili
odjel državne vlade nadležne za poljoprivredu u
država.
‘‘(6) TRIBALNA VLADA. - Pojam "plemenska vlada"
označava upravno tijelo indijanskog plemena.
‘‘ SEC. 297B. DRŽAVNI I PLEMENSKI PLANOVI.
‘‘(a) PODNOŠENJE.-
‘‘(1) OPĆENITO. - Državno ili indijansko pleme koje to želi imati
primarno regulatorno tijelo za proizvodnju konoplje u
Država ili teritorij indijanskog plemena podnijet će tajniku,
preko Državnog odjela za poljoprivredu (u dogovoru
s guvernerom i glavnim policajcem iz
država) ili plemenske vlade, prema potrebi, plan pod
koje državno ili indijansko pleme to nadzire i regulira
proizvodnja kako je opisano u paragrafu (2).
‘‘(2) SADRŽAJ.-Državni ili plemenski plan iz stavka
(1)-
‘‘(A) morat će sadržavati samo—
‘‘(ja) praksa održavanja relevantnih informacija u vezi s
zemljište na kojem se konoplja proizvodi u državi
ili teritorija indijanskog plemena, uključujući pravni opis
zemlje, za razdoblje ne manje od 3 kalendar
godine;
‘‘(ii) postupak ispitivanja, pomoću postdekarboksilacije
ili druge slično pouzdane metode,
razina koncentracije delta-9 tetrahidrokanabinola od
konoplja proizvedena u državi ili na teritoriju Indije
pleme;
‘‘(iii) postupak za učinkovito zbrinjavanje—
‘‘(Ja) bilje, bilo da raste ili ne, koji su
proizvedeno kršenjem ovog podnaslova; i
‘‘(II) proizvodi dobiveni iz tih biljaka;
‘‘(iv) postupak za poštivanje izvršenja
postupci iz pododjeljka (e);
‘‘(v) postupak provođenja godišnjih inspekcija
od, najmanje, slučajni uzorak proizvođača konoplje
kako bi se potvrdilo da konoplja nije proizvedena u suprotnosti s tim
titl;
‘‘(mi) postupak za podnošenje podataka
opisano u odjeljku 297C(d)(2), prema potrebi, prema
Tajnik ne više od 30 dana nakon datuma
koji su podaci primljeni; i
‘‘(vii) potvrda da država ili indijansko pleme
ima resurse i osoblje za provođenje prakse
i postupci opisani u klauzulama (ja) kroz
(mi); i
‘‘(B) može uključivati ​​bilo koju drugu uspostavljenu praksu ili postupak
od strane države ili indijanskog plemena, prema potrebi, utoliko što praksa
ili je postupak u skladu s tim
titl.
‘‘(3) ODNOS S DRŽAVNIM I TRIBALNIM ZAKONOM.—
‘‘(A) NO PREEMPTION. - Ništa u ovom pododjeljku ne preuzima
ili ograničava bilo koji zakon države ili indijanskog plemena koji -
‘‘(ja) regulira proizvodnju konoplje; i
‘‘(ii) stroži je od ovog podnaslova.
‘‘(B) LITERATURA U PLANOVIMA. - Upućen državni ili plemenski plan
da u paragrafu (1) može uključivati ​​pozivanje na zakon
države ili indijanskog plemena koji reguliraju proizvodnju
konoplja, u mjeri u kojoj je zakon u skladu s ovim podnaslovom.
‘‘(b) ODOBRENJE.-
‘‘(1) OPĆENITO. - Najkasnije do 60 dana nakon primitka a
Državni ili plemenski plan prema pododjeljku (a), tajnik će—
‘‘(A) odobri državni ili plemenski plan ako država ili
Plemenski plan u skladu je s pododjeljkom (a); ili
‘‘(B) ne odobravaju državni ili plemenski plan samo ako
Državni ili plemenski plan nisu u skladu s pododjeljkom (a).
‘‘(2) IZMIJENJENI PLANOVI. - Ako tajnik ne odobri državu
ili Plemenski plan prema stavku (1)(B), država, kroz
Državni odjel za poljoprivredu (u dogovoru s guvernerom
i glavni državni službenik za provođenje zakona) ili Plemenski
vlada, prema potrebi, može podnijeti tajniku
izmijenjeni državni ili plemenski plan koji je u skladu s pododjeljkom (a).
‘‘(3) KONSULTACIJE. - Tajnik će se savjetovati s
Državni odvjetnik u provođenju ovog pododjeljka.
‘‘(c) REVIZIJA DRŽAVNE USKLAĐENOSTI.—
‘‘(1) OPĆENITO. - Tajnik može izvršiti reviziju
usklađenost države ili indijanskog plemena s državom ili plemenom
plan odobren prema pododjeljku (b).
‘‘(2) NESPORAVNOST. - Ako tajnik utvrdi pod
revizija provedena prema stavku (1) da država ili Indijac
pleme nije materijalno u skladu s državom ili plemenom
plan-
‘‘(A) tajnik će surađivati ​​s državom ili
Indijansko pleme da razvije plan korektivnih mjera u slučaju
prvog slučaja nepridržavanja; i
‘‘(B) tajnik može opozvati odobrenje države ili
Plemenski plan u slučaju druge ili sljedeće instance
nepridržavanja.
‘‘(d) TEHNIČKA POMOĆ. - Tajnik može pružiti tehničku pomoć
pomoć državi ili indijanskom plemenu u razvoju a
Državni ili plemenski plan prema pododjeljku (a).
‘‘(e) KRŠENJA.—
‘‘(1) OPĆENITO. - Odobreno kršenje državnog ili plemenskog plana
pododjeljak (b) podliježe isključivo izvršenju
u skladu s ovim pododjeljkom.
‘‘(2) ZALOŽNO KRŠENJE.—
‘‘(A) OPĆENITO. - Proizvođač konoplje u državi ili državi
teritorij indijanskog plemena za koji planira država ili plemen
odobrava se pododjeljkom (b) podliježe podstavku
(B) ovog stavka ako je Državni odjel za
poljoprivrede ili plemenske vlade, prema potrebi, određuje
da je proizvođač konoplje iz nehaja prekršio državu
ili Plemenski plan, uključujući i iz nehata—
‘‘(ja) propust pružiti pravni opis zemljišta na
koju proizvođač proizvodi konoplja;
‘‘(ii) neuspjeh pri dobivanju licence ili drugog potrebnog
odobrenje State Departmenta za poljoprivredu
ili plemenska vlada, prema potrebi; ili
‘‘(iii) proizvodeći Cannabis sativa L. s delta-9
koncentracija tetrahidrokanabinola veća od 0.3
posto na osnovi suhe mase.
‘‘(B) KOREKTIVNI AKCIJSKI PLAN. - Opisan je proizvođač konoplje
u podstavku (A) mora biti u skladu s utvrđenim planom
od strane State Departmenta za poljoprivredu ili Tribal
vlada, prema potrebi, da ispravi nepažnju,
uključujući-
‘‘(ja) razuman datum do kojeg je proizvođač konoplje
ispravit će nesavjesnu povredu; i
‘‘(ii) zahtjev koji će proizvođač konoplje
povremeno izvještavati Državni odjel za poljoprivredu
ili plemenska vlada, prema potrebi, na
usklađenost proizvođača konoplje s državom ili
Plemenski plan za razdoblje ne manje od sljedećeg 2 kalendar
godine.
‘‘(C) REZULTAT ZALAZNOG KRŠENJA. - Proizvođač konoplje
koja iz nehaja krši državni ili plemenski plan prema
podstavak (A) kao rezultat te povrede neće biti
podložan bilo kojoj kaznenoj provedbi od strane Savezne
Vlada ili bilo koja državna vlada, Plemenska vlada,
ili lokalna uprava.
‘‘(D) PONAVLJAJTE KRŠENJA. - Proizvođač konoplje iz nemara
krši državni ili plemenski plan prema podstavku
(A) 3 puta u petogodišnjem razdoblju neće biti u mogućnosti proizvesti
konoplja za razdoblje od 5 godine počevši od datuma
treće kršenje.
‘‘(3) OSTALA KRŠENJA.—
‘‘(A) OPĆENITO. - Ako State Department za poljoprivredu
ili plemenska vlada u državi ili na teritoriju
indijansko pleme za koje je odobren državni ili plemenski plan
pododjeljak (b), prema potrebi, određuje da
proizvođač konoplje u državi ili na teritoriju prekršio je
Državni ili plemenski plan s krivim mentalnim stanjem većim
nego nemar -
‘‘(ja) državni odjel za poljoprivredu ili Tribal
vlada, prema potrebi, odmah će izvijestiti
proizvođač konoplje da—
‘‘(Ja) državni odvjetnik; i
‘‘(II) glavni službenik za provođenje zakona
Država ili indijansko pleme, prema potrebi; i
‘‘(ii) stavak (1) ovog pododjeljka neće
primijeniti na kršenje.
‘‘(B) FELONY.—
‘‘(ja) OPĆENITO. - Osim kako je predviđeno u klauzuli (ii),
bilo koja osoba koja je osuđena za teško kazneno djelo pod nadzorom
tvar prema državnom ili saveznom zakonu prije, na, ili
nakon datuma donošenja ovog podnaslova neće biti prihvatljiv,
tijekom 10-godišnjeg razdoblja nakon datuma
osuda—
‘‘(Ja) za sudjelovanje u uspostavljenom programu
prema ovom odjeljku ili odjeljku 297C; i
‘‘(II) za proizvodnju konoplje prema bilo kojim propisima ili
smjernice izdane prema odjeljku 297D(a).
‘‘(ii) IZUZETAK. - Klauzula (ja) ne odnosi se ni na jednu
osoba koja zakonito uzgaja konoplju s dozvolom, registracija,
ili autorizacija u okviru odobrenog pilot programa
po odjeljcima 7606 poljoprivrednog zakona iz 2014 (7
U.S.C. 5940) prije datuma donošenja ovog podnaslova.

‘‘(C) LAŽNA IZJAVA. - Svaka osoba koja materijalno
krivotvori sve podatke sadržane u prijavi za
sudjelovati u programu uspostavljenom prema ovom odjeljku
neće moći sudjelovati u tom programu.
‘‘(f) UČINAK - Ništa u ovom odjeljku ne zabranjuje proizvodnju
konoplja u državi ili na teritoriju indijanskog plemena -
‘‘(1) za koje državni ili plemenski plan nije odobren prema
ovaj odjeljak, ako je proizvodnja konoplje u skladu s odjeljkom
297C ili drugim saveznim zakonima (uključujući propise); i
‘‘(2) ako proizvodnja konoplje nije zabranjena na drugi način
od strane države ili indijanskog plemena.
‘‘ SEC. 297C. ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU.
‘‘(a) ZAVOD ZA PLAN POLJOPRIVREDE.—
‘‘(1) OPĆENO. - U slučaju države ili indijanskog plemena za
koji državni ili plemenski plan nije odobren prema odjeljku
297B, proizvodnja konoplje u toj državi ili na teritoriju
to indijansko pleme podliježe planu koji je utvrdio
Tajnik koji će nadzirati i regulirati tu proizvodnju u skladu s tim
s odlomkom (2).
‘‘(2) SADRŽAJ. - Plan koji je uspostavio tajnik pod
stavak (1) uključuje -
‘‘(A) praksa održavanja relevantnih informacija u vezi s
zemljište na kojem se konoplja proizvodi u državi ili
teritorija indijanskog plemena, uključujući pravni opis
zemlje, za razdoblje ne manje od 3 kalendarske godine;
‘‘(B) postupak ispitivanja, pomoću postdekarboksilacije
ili druge slično pouzdane metode, delta-9
razina koncentracije tetrahidrokanabinola u proizvedenoj konoplji
u državi ili teritoriju indijanskog plemena;
‘‘(C) postupak za učinkovito zbrinjavanje—
‘‘(ja) bilje, bilo da raste ili ne, koji se proizvode
kršeći ovaj podnaslov; i
‘‘(ii) proizvodi dobiveni iz tih biljaka;
‘‘(D) postupak za poštivanje izvršnih postupaka
pododjeljak (c)(2);
‘‘(E) postupak provođenja godišnjih inspekcija,
najmanje, slučajni uzorak proizvođača konoplje da
provjerite da konoplja nije proizvedena u suprotnosti s ovim podnaslovom;
i
‘‘(F) takve druge prakse ili postupci kao što je tajnik
smatra prikladnim, utoliko što praksa
ili je postupak u skladu s ovim podnaslovom.
‘‘(b) LICENCIRANJE. - Tajnik će uspostaviti postupak za
izdavati licence proizvođačima konoplje u skladu s utvrđenim planom
pododjeljak (a).
‘‘(c) KRŠENJA.—
‘‘(1) OPĆENO. - U slučaju države ili indijanskog plemena za
koji državni ili plemenski plan nije odobren prema odjeljku
297B, zabranjeno je proizvoditi konoplju u toj državi ili
teritorija tog indijanskog plemena bez dozvole izdane od strane
Tajnik prema pododjeljku (b).
‘‘(2) NEGIRNA I OSTALA KRŠENJA. - Povreda a
plan uspostavljen prema pododjeljku (a) bit će predmet izvršenja
u skladu sa paragrafima (2) i (3) odjeljka
297B(e), osim što će taj izvršenje izvršiti tajnik
umjesto Državnog odjela za poljoprivredu ili plemenske vlade.
‘‘(3) PRIJAVA GLAVNOM ODVJETNIKU. - U slučaju
Država ili indijansko pleme obuhvaćeno stavkom (1), tajnik
će prijaviti proizvodnju konoplje bez dozvole koju je izdao
tajnik prema pododjeljku (b) državnom odvjetniku.
‘‘(d) DIJELJENJE INFORMACIJA ZA PROVEDBU ZAKONA.—
‘‘(1) OPĆENITO. - Tajnik će -
‘‘(A) prikupiti podatke opisane u paragrafu (2);
I
‘‘(B) podatke prikupljene prema podstavku
(A) dostupan u stvarnom vremenu Federal, država, teritorijalni,
i lokalno provođenje zakona.
‘‘(2) SADRŽAJ.– Informacije koje je prikupio tajnik
pod stavkom (1) uključuje -
‘‘(A) kontaktne informacije za svakog proizvođača konoplje u a
Država ili teritorij indijanskog plemena za koje -
‘‘(ja) u odjeljku se odobrava državni ili plemenski plan
297B(b); ili
‘‘(ii) plan uspostavlja tajnik pod
ovaj odjeljak;
‘‘(B) pravni opis zemlje na kojoj je konoplja
uzgaja svaki proizvođač konoplje opisan u podstavku
(A); i
‘‘(C) za svakog proizvođača konoplje opisanog u podstavku
(A)-
‘‘(ja) status—
‘‘(Ja) licencu ili drugo potrebno ovlaštenje
iz State Departmenta za poljoprivredu ili Tribal
vlada, prema potrebi; ili
‘‘(II) licencu tajnika; i
‘‘(ii) bilo kakve promjene statusa.
‘‘ SEC. 297D. PROPISI I SMJERNICE; UTJECAJ NA DRUGI ZAKON.
‘‘(a) PROMULACIJA PROPISA I SMJERNICA; IZVJEŠĆE.-
‘‘(1) PROPISI I SMJERNICE.—
‘‘(A) OPĆENITO. - Tajnik će donijeti propise
i smjernice za brzu primjenu ovog podnaslova
što je više moguće.
‘‘(B) KONSULTACIJE S GENERALNIM ODVJETNIKOM
Tajnik će se savjetovati s državnim odvjetnikom
proglašenje propisa i smjernica prema podstavku
(A).
‘‘(2) IZVJEŠĆE. - Tajnik će se godišnje podnositi
Odbor za poljoprivredu Zastupničkog doma i
Odbor za poljoprivredu, Prehrana, i šumarstvo
Senat izvješće koje sadrži ažuriranja o provedbi
ovaj podnaslov.
‘‘(b) AUTORITET - Podložno pododjeljku (c)(3)(B), tajnik
imat će isključivo ovlaštenje za donošenje saveznih propisa i
smjernice koje se odnose na proizvodnju konoplje, uključujući saveznu
propisa i smjernica koje se odnose na provedbu odjeljaka
297B i 297C.
‘‘(c) UTJECAJ NA DRUGI ZAKON. - Ništa u ovom podnaslovu neće utjecati
ili izmijeniti—
‘‘(1) Federalna hrana, Droga, i Kozmetički zakon (21 U.S.C.
301 i dalje.);
‘‘(2) odjeljak 351 Zakona o javnoj zdravstvenoj službi (42 U.S.C.
262); ili
‘‘(3) autoritet povjerenika za hranu i lijekove
i tajnik za zdravstvo i socijalne usluge—
‘‘(A) pod, ispod-
‘‘(ja) Federalna hrana, Droga, i Kozmetički zakon (21
U.S.C. 301 i dalje.); ili
‘‘(ii) odjeljak 351 Zakona o javnoj zdravstvenoj službi
(42 U.S.C. 262); ili
‘‘(B) za proglašenje saveznih propisa i smjernica
koji se odnose na proizvodnju konoplje prema opisanom zakonu
u podstavku (A)(ja) ili odjeljak opisan u
podstavak (A)(ii).
‘‘ SEC. 297E. ODOBRENJE ODOBRENJA.
‘‘ Ovlašteni su za prisvajanje potrebnih iznosa
da izvrši ovaj podnaslov. ''.
SEC. 10114. INTERSTATE COMMERCE.
(a) PRAVILO IZGRADNJE. - Ništa u ovom naslovu ili u
Izmjena i dopuna ovog naslova zabranjuje međudržavnu trgovinu
konoplja (kako je definirano u odjeljku 297A Zakona o poljoprivrednom marketingu
od 1946 (kako je dodano u odjeljku 10113)) ili proizvodi od konoplje.
(b) PRIJEVOZ KONOPLE I PROIZVODA KONOPLE. - Nema države
ili će indijansko pleme zabraniti prijevoz ili otpremu
konoplja ili proizvodi od konoplje proizvedeni u skladu s podnaslovom G od
Zakon o poljoprivrednom marketingu iz 1946 (kako je dodano u odjeljku 10113)
kroz državu ili teritorij indijanskog plemena, prema potrebi.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(8) Proizvodnja konoplje
Odredba o izmjenama i dopunama Senata mijenja poljoprivrednu poljoprivredu
Zakon o marketingu iz 1946 dopustiti državama da reguliraju proizvodnju konoplje
na temelju državnog ili plemenskog plana. Izmjena zahtijeva da takvi
plan uključuje informacije o mjestima proizvodnje konoplje, testiranje
za koncentraciju THC, odlaganje biljaka koje nisu u skladu,
i nemara ili drugih kršenja državnog ili plemenskog plana.
Potrebno je da tajnik uspostavi plan, u dogovoru s
sad. Državni tužilac, za države i plemena bez odobrenja USDA
planira nadzirati i regulirati proizvodnju konoplje. Odjeljak
pojašnjava da ništa u ovom podnaslovu ne utječe ili ne mijenja Federal
Hrana, Droga, i Kozmetički zakon ili ovlasti tajnika HHS-a
i povjerenika FDA-e i pojašnjava da ništa iz ovog naslova ne dopušta
ometanje međudržavne trgovine konopljom. (Odjeljci
10111 & 10112)
Kućni račun ne sadrži usporedive odredbe.
Zamjena za konferenciju usvaja odredbu Senata sa
amandman, uključujući revizijsko tijelo i djedovsku klauzulu
glede sudjelovanja u programu. (Odjeljci 10113 i 10114)
U odjeljku. 297A, upravitelji namjeravaju pojasniti, unutar konoplje
produkcijski podnaslov, ta je konoplja definirana kao biljka kanabis
sativa L, ili bilo koji dio te biljke, uključujući sjeme, izvedenice, i
ekstrakti, s delta – 9 tetrahidrokanabinolom (THC) koncentracija
ne više od 0.3 posto na osnovi suhe mase.
U odjeljku. 297B, upravitelji namjeravaju ovlastiti države i plemena
vlade podnijeti državni plan tajniku na odobrenje
imati primarnu regulatornu vlast nad uzgojem i proizvodnjom
konoplje. Menadžeri ne namjeravaju ograničiti ono što navodi i
plemenske vlade uključuju u svoj državni ili plemenski plan, dugo kao
to je u skladu s ovim podnaslovom. Na primjer, države i plemenske
vlade su ovlaštene stavljati restriktivnije parametre
proizvodnja konoplje, ali nisu ovlašteni mijenjati definiciju
konoplje ili uvesti politike koje su manje restriktivne od
ovaj naslov.
Unutar 60 dana primanja državnog ili plemenskog plana, tajnik
mora odobriti ili odbiti plan. Tajnik se mora savjetovati
s državnim odvjetnikom u vezi s odobrenjem ili odbijanjem
državni planovi, ali Upravitelji namjeravaju da konačna odluka bude
izradio tajnik. Savjetovanje s državnim odvjetnikom
ne bi trebao mijenjati 60 dan zahtjeva za odobravanje ili uskraćivanje plana.
Upravitelji su ovlastili tajnika za reviziju stanja i plemena
poštivanje odobrenog plana i poduzeti korektivne mjere, uključujući
ukidanje odobrenja, na temelju državne ili plemenske vlade
nepridržavanje, prema potrebi. Upravitelji namjeravaju dopustiti državi
i plemenske vlade da se žale na odluke tajnika koje se odnose
državnom ili plemenskom planu za proizvodnju konoplje i ne namjeravaju
kako bi spriječio državu ili plemensku vladu da ponovno podnese a
novi državni ili plemenski plan za naknadno razmatranje. Ako država
ili se plemenski plan negira ili opoziva, upravitelji namjeravaju za konoplju
proizvodnja u toj državi ili plemenskom području spadala pod tajnikovo
nadležnost odobrena u odjeljku 297C.
Tajnik je ovlašten pružiti tehničku pomoć
država i indijanskih plemena za pomoć u razvoju države ili
plemenski plan.
Menadžeri definiraju nesavjesne i druge vrste kršenja proizvođača
koji zahtijevaju izvršenje prema državnom ili plemenskom planu. The
Menadžeri također postavljaju ograničenja tko može sudjelovati u državi ili plemenu
planovi. Svaka osoba osuđena za krivično djelo povezano s kontroliranom tvari
neće moći sudjelovati pod državom ili plemenom
plan za razdoblje od 10 godina nakon datuma osude. Međutim,
ova se zabrana ne odnosi na proizvođače koji su bili
zakonito sudjeluje u državnom pilot programu konoplje po ovlaštenju
poljoprivrednim zakonom iz 2014, prije donošenja ovog podnaslova.
Naknadne osuđujuće presude za kazneno djelo nakon datuma donošenja ove presude
podnaslov će pokrenuti desetogodišnje razdoblje ne sudjelovanja, bez obzira na to
je li proizvođač sudjelovao u ovlaštenom pilot programu
u 2014. Dodatno, svatko tko materijalno krivotvori bilo kakve podatke
u svojoj prijavi za sudjelovanje u proizvodnji konoplje do
Država, plemenski, ili USDA plan neće biti prihvatljiv.
U odjeljku. 297C, upravitelji namjeravaju zahtijevati od tajnika
razviti plan USDA ili planove koji će se provoditi u državama i
plemenski teritoriji koji se odriču razvoja i podvrgavanja države ili
plan proizvodnje plemenske konoplje. Menadžeri očekuju USDA plan
ili planira ispuniti iste zahtjeve za sadržajem kao i država i plemenski
planovi u pogl. 297B. Plan USDA može sadržavati, kako je odredio
tajnik, dodatne prakse i postupci koji su inače
u skladu s ovim podnaslovom. Namjera je menadžera
tajnik ima diskrecijsko pravo u pogledu odgovarajućeg broja
planovi, jedan ili više njih, potrebno za provedbu pogl. 297C.
Menadžeri zahtijevaju da ih tajnik prikupi, održavati, i
učiniti dostupnim Federalnom, država, teritorijalni, i lokalno provođenje zakona,
informacije u stvarnom vremenu u vezi sa statusom licence ili
ostalo odobrenje za sve proizvođače konoplje, bilo da sudjeluju
pod državom, plemenski, ili USDA plan. Menadžeri potiču
Tajnik će razviti memorandum o razumijevanju sa Federalnom
agencije za provođenje zakona kako bi definirali parametre ovog sustava
i potencijalno podijeliti troškove takvog sustava za razmjenu informacija.
U odjeljku. 297D, menadžeri pojašnjavaju da tajnik ima
jedino ovlaštenje za izdavanje smjernica i propisa u vezi s
proizvodnja konoplje. Međutim, ništa u ovom podnaslovu neće utjecati
ili izmijeniti ovlasti dodijeljene Upravi za hranu i lijekove
i tajnik za zdravstvo i socijalne usluge pod
Federal Food, Droga, i Kozmetički zakon (21 U.S.C. 301 i dalje.) ili
odjeljak 351 Zakona o javnoj zdravstvenoj službi (42 U.S.C. 262), uključujući
za proizvode dobivene iz konoplje. Tajnik je dužan
savjetovati se s državnim odvjetnikom o objavljivanju propisa,
ali u konačnici, propise izdaje samo
Tajnik poljoprivrede. Kako bi osigurao da tajnik napreduje
donošenjem propisa na što pravovremeni način,
tajnik će povremeno izvještavati Kongres s ažuriranim informacijama o
provedba ovog naslova.
Dok države i indijanska plemena mogu ograničiti proizvodnju i
prodaja konoplje i proizvoda od konoplje u njihovim granicama, menadžeri,
u odjeljku. 10112, složili se da ne dopuštaju takve države i indijski
plemena da ograniče prijevoz ili otpremu konoplje ili konoplje
proizvodi preko državnog ili indijskog teritorija.

Pomaknite se do Vrha