ஹெம்ப்.காம் இன்க்.- ஹெம்ப்ஸ் ஹோம்

என்ன சணல்?

விதிவிலக்காக பல்துறை ஆலை, தொழில்துறை சணல் பரந்த அளவிலான தொழில்துறை மற்றும் அன்றாட வீட்டு உபயோகங்களைக் கொண்டுள்ளது, மற்றும் சணல் பொருட்களுக்கான வணிக சந்தை உலகளவில் வளர்ந்து வருகிறது. சணல் இருந்து தயாரிக்கப்படும் பொருட்கள் நீண்ட கால மற்றும் சூழல் நட்பு என்று கருதப்படுகிறது. சணல் பெறப்பட்ட சிபிடி தயாரிப்புகளும் நமது ஆரோக்கியத்திற்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும் நம்பமுடியாதவை என்பதை நிரூபிக்கின்றன. இது சணல் என்றால் என்ன அல்ல, ஆனால் நீடித்தலுக்கான எங்கள் தேடலில் சணல் நமக்கு என்ன செய்ய முடியும்!

சணல் என்றால் என்ன

When someone wondersசணல் என்றால் என்ன,” the common association with marijuana and drugs often arises, though this perception couldn’t be further from reality. This misconception underscores why industrial hemp remains one of the most misunderstood plants globally. The true answer to the question, “சணல் என்றால் என்ன?” lies in recognizing it as a sustainable, natural solution to many of humanity’s needs. With the passage of the Farm Bill in 2018, hemp cultivation has commenced in numerous states. இன்னும், the question extends beyond mere definition; it’s now about understanding what hemp can do for individuals and our environment, and what we can do to harness its potential. இப்போது, சணல் எண்ணெய்கள், சி.பி.டி., சணல் பிளாஸ்டிக், சணல் கட்டுமான பொருட்கள், and various சணல் இழை பொருட்கள் are readily available in the market.

சணல் குறைந்த டெட்ராஹைட்ரோகன்னாபினோல் ஆகும் (THC) கஞ்சா சாடிவா தாவரத்தின் பல்வேறு, containing minimal THC content as mandated by federal law—specifically less than 0.3% உலர் எடையால் THC. This distinction ensures that industrial hemp does not induce any psychoactive effects associated with marijuana. எனினும், hemp and marijuana often face confusion, which can be clarified through our சணல் எதிராக. மரிஜுவானா பக்கம்.

The industrial hemp plant typically grows tall with thick stalks, producing exceptionally long fibers suitable for various applications. Though initially coarse, advancements in genetics have diversified industrial hemp plants to suit different purposes, உட்பட சி.பி.டி. உற்பத்தி.

While the resurgence of industrial hemp in the United States is regulated, Canada has seen significant success in commercial hemp cultivation. With legalization, hemp has become a lucrative multi-million dollar export in Canada. Similar growth potential awaits the United States as public awareness of hemp’s benefits expands. அதனால், what are the uses of industrial hemp?

Industrial hemp offers a plethora of uses, spanning medicines, உணவுகள், காகித பொருட்கள், வடிவமைக்கப்பட்ட பிளாஸ்டிக், ஜவுளி, உடல் பராமரிப்பு பொருட்கள், கட்டுமான பொருட்கள், விலங்கு தீவனம், bedding, ஊட்டச்சத்து கூடுதல், மற்றும் அத்தியாவசிய எண்ணெய்கள். A plant-centric perspective highlights primary parts of the hemp plant and their associated uses.

சணல் விதைகள்

தி சணல் விதை is remarkably nutritious, boasting protein and omega-3 fatty acids. Its versatile derivatives include cereals, cooking oils, அழகுசாதன பொருட்கள், bio-plastics, விலங்கு தீவனம், எரிபொருள்கள், லோஷன்கள், and more.

சணல் தண்டு

Industrial hemp stalks yield long, soft fibers ideal for textiles and composites. Products range from apparel and carpets to papers and ropes.

சணல் இலைகள்

Despite resembling marijuana leaves, industrial hemp leaves offer nutritional value and antioxidants. They’re utilized in animal bedding, compost, papers, and insulation, among other products.

சணல் மலர்

The prized industrial hemp flower yields valuable cannabinoids, notably CBD, used in isolates, distillates, and oils, contributing to a thriving market. Learn more about industrial hemp in our சணல் பல்கலைக்கழகம் பிரிவு.

மேலே உருட்டவும்